3

Составить таблицу пищеварительного фирмента. желудочно кишечные гормоны и их роль

  • Опубликовал: Ibeblunt
  • Дата: 10.04.2016, 12:19
  • Просмотров: 1365

заповнення звіту за формою 1дфНещодавно я викладав інструкцію як заповнити податковий розрахунок за формою 1дф. Вона була побудована на Наказі №1020 від 24.12.2010 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» з деякими коментарями та роз’ясненнями.

Проте, під час заповнення звіту за формою 1дф, у підприємств та у підприємців завжди виникають питання, пов’язані з тими чи іншими ситуаціями. Такими ситуаціями можуть бути: нарахування та виплата доходу у різних податкових періодах, необхідність відображення тих чи інших видів виплат у розрахунку, особливості визначення загального місячного оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Кожна така ситуація потребує відповіді, як її відобаражати у звіті 1дф. В цьому пості спробуємо зібрати найбільш популярні спірні та незрозумілі моменти у заповненні податкового розрахунку за формою 1дф. Почнемо з дуже простих питань та поступово перейдемо до більш складних.

Заповнення граф 3 та 3а форми 1дф

Податковий розрахунок за формою 1дф подається за період, що дорівнює податковому кварталу. У графі 3а відображається нарахований дохід за період. У графі 3 вказується сума фактично виплаченого доходу за період. Тут у багатьох виникає питання: які суми повинні бути відображені у цих графах, якщо заробітна плата нараховується в одному місяці, а виплачується в іншому.

Наприклад, заробітна плата нарахована у березні. Її виплату здійснено у квітні. Як в такому разі заповнити графи 3 та 3а розрахунку 1дф?

Сам Наказ №1020 дає нам підказку. Заробітна плата, що виплачена в наступному місяці у встановлені терміни повинна бути відображена у формі 1дф за той період, у який входить місяць, за який вона була нарахована. Тобто заробітна плата, нарахована за березень та виплачена у квітні відображається у податковому розрахунку за формою 1 дф за перший квартал. Є з цього приводу і офіційне роз’яснення ДПАУ від 24.05.2011 №9649/6/17-0215.

Чи повинна сума у графі 3 дорівнювати графі 3а за умови, що заробітна плата була виплачена вчасно. Таке питання виникає тому, що нарахована заробітна плата більша за так звану «чисту». З нарахованої зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, які сплачуються за рахунок працівника. Ці суми утримань сплачуються до державної скарбниці та працівник отримує заробітну плату меншу, ніж він насправді заробив.

В цілях заповнення звіту 1дф, за умови вчасної виплати заробітної плати, нарахований дохід дорівнює фактично виплаченому. В цьому випадку немає значення, куди були виплачені суми ПДФО та ЄСВ, на бюджетні рахунки чи у кишеню працівника.

Відображення у розрахунку 1дф коштів, отриманих на відрядження або під звіт

Є у Наказі №1020 у довіднику ознак доходів такий собі код «118″ — кошти, отримані на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки. Якщо чітко слідувати написаному виходить, що у звіт 1дф попадають всі суми отриманих на відрядження або під звіт коштів.

Відповідно до пункту 165.1.11 Податкового кодексу України не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу кошти, отримані на відрядження або під звіт. Тож навіщо їх відображати у формі 1дф?

Згідно пункту 164.2.11 ПКУ до бази оподаткування ПДФО включаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

ДПА України написала з цього приводу лист від 12.05.2011 №8882/6/17-0215, згідно якого у звіті за формою 1дф відображаються не всі суми коштів на відрядження або під звіт, а тільки надміру витрачені та не повернуті у встановлений термін.

Відображення у 1дф суми нарахування та виплати доходу приватним підприємцям у різних кварталах

Відповідно до пункту 177.8 ПКУ суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує (виплачує) доходи на користь приватного підприємця — фізичної особи не утримує податок на доходи фізичних осіб в тому разі, коли приватним підприємцем надано копію документу, який підтверджує його реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте такі нарахування доходів попадають у розрахунку за формою 1дф у графи 3 та 3а з ознакою доходу «157″ — дохід, виплачений самозайнятій особі.

Як заповнити 1дф, коли підприємство отримало товар від приватного підприємця у першому кварталі, а розрахувалося за нього, сплативши кошти, у другому? В такому випадку ці операції попадать у звіт як за перший так і за другий квартал.

Наприклад, у першому кварталі приватний підприємець відвантажив товар на 2000,00 грн. на адресу підприємства та виписав видаткову накладну. У першому кварталі операція отримання товару відобразиться у звіті за формою 1дф підприємства наступним чином:


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 2000,00 157

У другому кварталі підприємство перерахувало на поточний рахунок приватного підприємця 2000,00 грн. повністю розрахувавшись за товар. Ця операція відобразиться у розрахунку наступним чином:


з/п
Податковий номер або серія та номер паспорта Сума нарахованого доходу (грн., коп.) Сума виплаченого доходу (грн., коп.) Сума утриманого податку (грн., коп.) Ознака доходу Дата Ознака подат. соц. пільги Ознака
(0, 1)
нарахо-
ваного
перера-
хованого
прийняття на роботу (дд/мм/рррр) звільнення з роботи (дд/мм/рррр)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1234567890 - 2000,00 157

Графи 4а та 4 ані в першому, ані в другому кварталі заповнюватися не будуть, оскільки підприємство не є податковим агентом щодо приватного підприємцям, якщо поставка товару здійснювалася у межах його видів діяльності та ним надано копії документу, що підтверджує його державну реєстрацію.

Виплата заборгованості по заробітній платі у формі 1дф

Під час нарахування заробітної плати, якщо підприємство немає можливості її вчасно виплатити, такі суми вказуються у графах 3а (сума нарахованої заробітної плати) та 4а (сума нарахованого податку) з ознакою доходу «101″.

Коли заробітна плата врешті решт виплачується, такі суми відображаються у графах 3 та 4 з ознакою доходу «101″.

Надання нецільової (благодійної) фінансової допомоги та відображення в 1дф

Працівникам підприємства, у зв’язку із особистими обставинами, може надаватися нецільова фінансова допомога.

Відповідно до пункту 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

Відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ граничний дохід для засосування податкової соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Станом на 2011 рік розмір граничного доходу складає 1320,00 грн.

Сума перевищення нецільової допомоги над граничним розміром доходу включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

Сума нецільової допомоги у межах граничного доходу відображається у формі 1дф з ознакою доходу «169″ — сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги).

У разі нарахування та виплати нецільової (благодійної) допомоги на користь платника ПДФО, податковий агент відображає суми її перевищення над граничним розміром доходу, визначеним відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ, у звіті за формою 1дф з ознакою доходу «126″ — дохід, отриманий платником податку як додаткове благо

Для того, щоб не робити пост дуже об’ємним, на мою думку, слід розділити цю теми на дві або декілька частин. У коментарях ви можете задавати питання на тему особливостей заповнення форми 1дф в окремих ситуаціях, які вас цікавлять. Я спробую знайти на них відповіді та згрупувати їх, написавши окремий пост.

Источник: http://byhgalter.com/zvit-za-formoyu-1df/

Добавить комментарий

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
G90.8 всд по гипотоническому типу
Наверх © 2014 Copyright. ponteiffel.ru