27

Як зробити розрахунок на дітей малозабезпечені

 • Опубликовал: Tim_dallinger
 • Дата: 03.01.2015, 14:04
 • Просмотров: 2360


Отже, яка ж сім'я вважається в Україні багатодітній? У законі «Про охорону дитинства» дано визначення багатодітної сім'ї - це жінка і чоловік, які проживають разом і перебувають у зареєстрованому шлюбі, які виховують трьох чи більше дітей - спільних, або кожного з подружжя від попередніх партнерів. Під цю категорію потрапляють так само одинокі мати, або батько, які проживають з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують.

Діти, які навчаються в школі, ПТУ або ВНЗ до закінчення навчання так само відносяться до складу багатодітної сім'ї. Однак, тільки до досягнення ними віку 23 років. Інакше, статус дитини з багатодітної сім'ї діти мають до 18-річчя.

Для отримання статусу багатодітної сім'ї, батькам потрібно звернутися в місцеву державну адміністрацію з відповідною заявою та копіями свідоцтв про народження дітей.

Пільги багатодітним сім'ям

Першочергове отримання житла з житлового фонду соціального призначення, якщо у сім'ї троє або четверо дітей або жінка народила трьох дітей одночасно;

установка телефону без черги;

додаткова оплачувана 10-денну відпустку для одного з батьків. За деяких обставин ця відпустка може становити 17 днів;

першочергове отримання житла сім'єю, в якій виховуються п'ять і більше;

зменшення квартплати та оплати за тепло на 50% (з розрахунку 21 м? на члена сім'ї плюс 10,5 м? на сім'ю);

платити 50% вартості балонного газу і комунальних платежів, абонплати за домашній телефон

мати п'ятьох і більше дітей (у тому числі і усиновлених), яких вона виховувала до 6 років, отримує статус мати-героїня і має право на пенсію за особливі заслуги перед країною.


Діти з багатодітних сімей мають право на:

Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням всіх необхідних фахівців, а так само на обслуговування позачергово в лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

діти з багатодітної сім'ї, в якій виховується 5 і більше дітей мають право на пільги при вступі до ПТУ і ВНЗ державної та комунальної форми власності. Це право поширюється на дітей, що надходять вперше і до досягнення ними віку 23 років;

безкоштовний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автобусами в сільській місцевості, приміським залізничним і водним транспортом, а також приміськими і міжміськими автобусами;

Що говорить закон про пільги для багатодітних

Ст. 13 Закону Україну «Про охорону дитинства»

Крім пільг багатодітним сім'ям вони отримують всі види матеріальної допомоги, передбачені законом для сімей з дітьми: допомоги по народженню дитини, по догляду за дитиною до трьох років, малозабезпеченим сім'ям, якщо сім'я ставиться до цієї категорії.

- Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

- Багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожен з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживають разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують.

До складу багатодітної сімьі включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. Ця частина статті 1 набрала чинності з 1 січня 2012 року.

Статтею 13 цього Закону передбачено, що батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення визначено Постановою Кабінету Міністрів України 03.03.2010 № 209 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 № 395.

Видача посвідчень здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення.

Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї є документами, що підтверджують їх статус і право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства. Посвідчення видаються безоплатно. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

Статтею 13 Закону України «Про охорону дитинства» багатодітним сім'ям передбачено такі пільги:

50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством; 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення) в межах норм, визначених законодавством; 50-процентна знижка вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених; 50-процентна знижка вартості палива в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; Абонентна плата за користування квартирним телефоном у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користуванням житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього. Норми споживання житлово-комунальних послуг та енергоносіїв при наданні пільг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879. У часності, площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення житла (центральне, газове, електричне) становить 21 кв. метр опалювальної площи на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Пільги надаються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Для отримання знижки на оплату за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку сім'я повинна звернутися до підприємств та організацій, які надають ці послуги, з відповідними посвідченнями.

Для отримання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою сім'я повинна звернутися в управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Список пільг для малозабезпечених сімей

З кожним днем в нашій країні збільшується кількість сімей, які втрачають останні джерела доходів. Масові звільнення, невиплата зарплат і тотальне подорожчання товарів першої необхідності роблять свою справу. Проте, якщо отримати статус малозабезпечених, можна в деяких випадках заощадити кровно зароблені гроші.

В Україні малозабезпеченої вважається сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї. Така норма міститься в Законі "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Перелік пільг для малозабезпечених сімей:

1. Батьки звільняються від плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім'ї на місяць, не перевищують розмір мінімальної зарплати (з 1 грудня в Україні рівень мінімальної зарплати збільшений з 545 грн. До 605 грн.) . Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" N374 від 06.07.92 р.

2. Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", забезпечуються безкоштовними обідами в загальноосвітніх навчальних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" N856 від 19.06.2002.

3. Малозабезпечені сім'ї також можуть отримати адресну субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Положення про призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. N848. Крім того, щоб допомогти оформити субсидії безробітним людям, Кабінет Міністрів прийняв Постанову від 20 грудня 2008 N1084 "Деякі питання визначення сукупного доходу сім'ї для окремих видів соціальної допомогу", згідно з яким змінено порядок обчислення сукупного доходу для сімей безробітних. Так, відтепер для отримання субсидії потрібно подавати довідку про доходи лише за останні три місяці, а не за шість, як це передбачалося раніше.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати на місцевому рівні додаткові пільги для багатодітних сімей, у тому числі пільговий проїзд у міському транспорті. Законом України "Про охорону дитинства" N2402-III від 26.04.01.

5. Передбачається також грошова допомога для найменш соціально захищених сімей (розміри цієї допомоги визначаються з урахуванням забезпечення рівня життя не нижче від прожиткового мінімуму). Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" із змінами та доповненнями N1768-ІІІ від 01.06.2000 р.

6. Сім'я, яка отримує допомогу згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", звільняється від плати за перебування та харчування дітей у дошкільних та інтернатних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" N1243 від 26.08.2002.

9. Малозабезпечена сім'я має пріоритетне право на отримання кредиту для навчання дітей у вузах. Постанова Кабінету Міністрів України N916 від 16.06.03.

Таким чином, використавши право на отримання тієї чи іншої пільги, ви можете істотно знизити свої витрати.

Багатодітна сім'я має такі пільги

Багатодітна сім'яБагатодітна сім'я - це сім'я, у якої троє і більше виховується малюків.

З 1.01.2011 вступив закон в силу «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань захисту багатодітних сімей». Закон падає цілий ряд пільг для багатодітних сімей.

ЖКГ Багатодітним сім'ям існує 50% знижка на оплату квартрлати, опалення, передбачених законодавством України (21 квадратної метр на кожного з сім'ї). 50% знижка на всі комунальні послуги (газ, вода, світло). Якщо в квартирі немає центрального опалення, також 50% знижка на вартість палива.

Сім'я, у якої більше п'яти дітей, має право отримати квартиру з житлового фонду соціального призначення.

Телефон

Багатодітна родина має 50% знижку плати за користування квартирним телефоном. А якщо телефону немає, то не у черзі вам повинні його встановити.

Проїзд для дітей з багатодітної сім'ї

Діти з багатодітних сімей мають право безкоштовно їздити в усіх видах міського транспорту (таксі не входить). А також в водному і залізничному транспорті, автобусах і маршрутках, незалежно від відстані.

Охорона здоров'я

Малюки з багатодітних сімей мають право на:

безкоштовне оздоровлення та відпочинок за Законом України "Про відпочинок та оздоровлення дітей»; безкоштовні ліки за призначенням лікаря; не чергова обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках, госпіталізації; щорічне обстеження медичне, диспансеризація, а також повна компенсація витрат на зубопротезування. Освіта

Багатодітні сім'ї, які мають більше ніж п'ять дітей, мають додаткові пільги. Діти таких сімей мають пільгові умови на вступ у державні та комунальні заклади.

Також, багатодітні діти звільняються від плати за навчання у вищих закладах комунальної та державної форми власності всіх рівнів акредитації. На умовах, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони вперше отримують.

Податкові пільги для багатодітних сімей

Податкові пільги для багатодітних сімей

На роботах багатодітних батьків дається право на зменшення суми загального податку на зарплату на суму соціальної пільги у розмірі 200% суми пільги у розрахунку на кожного малюка.

Також немає оподаткування на благодійну допомогу, яку отримує сім'я, виховують більше трьох малюків.

Відпустка батькам

Працюючої дружині, яка має більше трьох дітей, є матір'ю поодинці або чоловікові, який виховує малюка без дружини, відтепер додатково щорічно оплачується відпустка протяжністю 10 календарних днів без неробочих і святкових днів.

Пенсії

Жінкам, які народили та виховали більше п'яти дітей до шестирічного віку, дається пенсія за особливі заслуги перед країною. Також враховуються малюки, усиновлені в установленому законом порядку.

Як можна отримати пільги для багатодітної сім'ї?

Багатодітна сім'я, яка записана в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, має право на державні пільги. Щоб увійти до цього реєстру, необхідно багатодітній сім'ї надати в управління праці за місцем проживання документи:

довідка про склад сім'ї; свідоцтво про народження малюків; розрахункові книжки за послуги; копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспорт батьків.

Малозабезпеченим сім'ям надаються такі пільги

Зі вступом нового Податкового кодексу набрала чинності і норма про отримання пільг сім'ям, які мають двох або більше дітей до 18 років.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, повідомляє MIGnews.com.ua.

Прем'єр-міністр також зазначив, що «противники прийняття Податкового кодексу чомусь забули згадати про таку важливу соціальній нормі, яку держава надала громадянам».

Микола Азаров вніс пояснення по цій пільзі. Наприклад, якщо сумарний заробіток обох працюючих батьків не більше 3.4 тис. грн на місяць, тоді родині залишають 280 грн компенсації. «Погодьтеся, це суттєво для бюджету малозабезпечених сімей. Це не тільки збільшення сімейного бюджету, а й разом з допомогою при народженні дитини - мотивація для збільшення народжуваності », - акцентував увагу Микола Азаров.

Також було відзначено, що до допомоги, яку виплачує держава при появі дитини, також додасться пільга у сумі 280 грн / місяць, і вона буде дійсною до досягнення дитиною 18 років.

Як повідомляє Обозреватель, в Україні малозабезпеченої вважається сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї. Така норма міститься в Законі «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Перелік пільг для малозабезпечених сімей:

1. Батьки звільняються від плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей, якщо розмір коштів, що припадають на одного члена сім'ї на місяць, не перевищують розмір мінімальної зарплати (з 1 грудня в Україні рівень мінімальної зарплати збільшено з 545 грн. До 605 грн.) . Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» N374 від 06.07.92 р.

2. Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», забезпечуються безкоштовними обідами в загальноосвітніх навчальних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» N856 від 19.06.2002.

3. Малозабезпечені сім'ї також можуть отримати адресну субсидію на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Положення про призначення і надання населенню субсидій для відшкодування затрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива », затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. N848. Крім того, щоб допомогти оформити субсидії безробітним людям, Кабінет Міністрів прийняв Постанову від 20 грудня 2008 N1084 «Деякі питання визначення сукупного доходу сім'ї для окремих видів соціальної допомоги», згідно з яким змінено порядок обчислення сукупного доходу для сімей безробітних. Так, відтепер для отримання субсидії потрібно подавати довідку про доходи лише за останні три місяці, а не за шість, як це передбачалося раніше.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати на місцевому рівні додаткові пільги для багатодітних сімей, у тому числі пільговий проїзд у міському транспорті. Законом України «Про охорону дитинства" N2402-III від 26.04.01.

5. Передбачається також грошова допомога для найменш соціально захищених сімей (розміри цієї допомоги визначаються з урахуванням забезпечення рівня життя не нижче від прожиткового мінімуму). Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» із змінами та доповненнями N1768-ІІІ від 01.06.2000 р.

6. Сім'я, яка отримує допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», звільняються від плати за перебування та харчування дітей у дошкільних та інтернатних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» N1243 від 26.08.2002.

7. Малозабезпечена сім'я має пріоритетне право на отримання кредиту для навчання дітей у вузах. Постанова Кабінету Міністрів України N916 від 16.06.03.

Таким чином, використавши право на отримання тієї чи іншої пільги, ви можете істотно знизити свої витрати.


Посібники. Пільги багатодітним матерям одиначкам. Пільга багатодітній матері одиночки.
Пільги дітям матерів одиначок. Соціальна пільга сиротам
Популярні зразки
 • Позовна заява про визнання права власності на автомобіль, машину
 • Апеляція у справі про стягнення боргу по розписці
 • Исковое заявление о возмещении материального ущерба и морального вреда причиненного в результате ДТП

 • Ольга 10-09-2014 23:33

  Добрый день!Я многодетная мама,помогите пожалуйста в таком вопросе.Я с семьей уже 9 лет проживаю не по месту прописки,а в другом городе.Имеют ли право ,при такой ситуации ,мои дети пользоваться льготами на бесплатное обучение в позашкольном учереждении.И относиться это только к государственным учереждениям или к частым тоже?


  [Ответить] [Отменить ответ]

  Страницы: [1]
  Идёт загрузка...

  Читать еще

  Аліменти в Україні

  Що таке аліменти, які є права і обов'язки по сплаті аліментів. Яка існує відповідальність по аліментам. Читати більше

  Позови з сімейних проблем
  Кожен, хто стикався з сімейними суперечками знає, як скушно цим займатися і скільки життєвих сил це витягує. Доброю допомогою є коли поруч непоганий зразок позову, який підходить під Ваш випадок. Більше
  Заповіт і закон
  Спадкування часто проходить з несподіваними спорами. Спадкування за заповітом і законом має відмінності за своїм механізмом. Приклади заяв, за зверненнями пов'язаних з отриманням спадщини. Більше
  Житлові проблеми
  Зразки заяв до суду з цівільніх спорів, Щодо житловий пріміщень. Право на житло укладає право проживання користування володіння. Тут відомо Дуже багато розбіжностей І суперечок. Очевидна Відмінна рису Між приватній квартіройігосударственной. На цьому ж грунті Бувають тяжби користування квартирою І по розділу особового рахунка. Зразки позовів допоможуть розібратіся які сортаменту Вимоги слід вказуваті в позовній заяві до суду. Читати далі
  Завдана шкода та її відшкодування
  Буває, що нашим речам наносять шкоду. Шкода може бути нематеріальний, матеріальний. У залежності від вини наявності недбалості. У залежності від обставин з'являється обов'язок покрити заподіяну шкоду. І той, чиїй власності заподіяно шкоду мріє її компенсації. Відповідальність за неповнолітнього, тваринного та інше Далі
  ДТП
  Дорожньо транспортна пригода не є приємним сюрпризом. Кожен хто проходив цю подію буде згоден з цим твердженням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Коли оформлені схеми страхові документи пояснення виклики страховиків як правило виникає суперечка про додаткову компенсацію ушкоджень, і погіршенні зовнішнього вигляду Далі
  Огляд законодавства
  Професори говорили, якщо мрієш прославитися кращим адвокатом, як слід стеж за законами. Або за аналітикою законотворення, зробленими іншими науковими світилами. Далі

Источник: http://zrazok.pozovsud.com.ua/pilgi-bagatoditnim-s...

Добавить комментарий

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
Безорнил тюмень
Наверх © 2014 Copyright. ponteiffel.ru